“ගම සමග පිළිසදරක්“ 30දා හමිබෙිගමුව ජනහමුවට පෙරහුරැ වැඩ

“ගම සමග පිළිසදරක්“ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ මොණරාගල හමිබෙිගමුව ජනහමුව ලබන 30දා පැවැත්විමට මෙි වන විට සියලු කටයුතු සුදානමි.
ජනහමුවෙිදි ප්‍රදේශයෙ ඇති ගැටලු පිලිබදව ජනාධිපතිවරයා දැනුවත් කරන්නට මෙි වන විට පිරිසක් තෝරාගෙන ඔවුන් සමග පෙරහුරැ වැඩසටහන් පවත්වන බවට පිරිසකගෙන් චෝදනා

මෙම ජනහමුවෙිදි උඩවලව ජාතික වනෝද්‍යානයේ සිට වනඅලි බෝගහපටිටිය රක්ෂිතය දක්වා ගමන්ගන්නා දහයියාගල පොකුණුතැන්න අලිමංකඩට අයත් ඉඩමි ගොවියන් අතර බෙදාදාමට ජනාධිපතිවරයාට යෝජනාවක් ඉදිරිපත්කිරිමට පිරිසක් සුදානමිකරමින් සිටින බවට පරිසරවෙිදින්ගෙන් පැමිණිල්ලක්

බෝගහපටිටිය රක්ෂිතයේ ඇති “කරමැටිය“ නමි ලවණය කෑමට දහයියාගල අලිමංකඩ හරහා විශාල වනඅලි ප්‍රමාණයක් උඩවලව,ලුනුගමිවෙහෙර,යාල ලාහුගල හා කුමන වනෝද්‍යානවල සිට පැමිනෙන බවත් මෙම අලිමංකඩෙි ඇති ඉඩමි ගොවියන් අතර බෙදාදිම සිදුකලොත් අලි-මිනිස් ගැටුම තව තවත් වර්ධනය වියහැකි බවත් පරිසරවෙිදිහු අනතුරැ අගවති.
-නයන සංජීව (fb)

Leave A Reply

Your email address will not be published.