එක්නැලිගොඩ සංසදය වෙනුවෙන් : www.ekneligodaforum.org එයි !

වසර 11 කට පෙර අතුරුදන් කළ මාධ්‍යවේදී ප්‍රගීත් එක්නැලිගොඩ වෙනුවෙන් එක්නැලිගොඩ සංසදය නමින් වෙබ් අඩවියක් ඊයේ (25) එළිදැක්විණි.
www.ekneligodaforum.org නමින් එම වෙබ් අඩවිය ජනගත කිරීම ඊයේ සවස බොරැල්ල, ආචාර්ය එන්. එම්. පෙරේරා කේන්ද්‍රයේදී පැවැත්විණි. එම සංසදය ප්‍රගීත් එක්නැලිගොඩ මාධ්‍යවේදියාට සහ බලහත්කාරයෙන් අතුරුදන් වීමේ දරුණු අපරාධයට ගොදුරු වූ සෑම ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුටම සාධාරණය ඉටු කිරීමට උත්සාහ කිරීම සංසදයේ අරමුණ වෙයි.

ප්‍රගීත් එක්නැලිගොඩ අතුරුදන් වීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් යුක්තිය ඉ⁣ටු කරගැනීම සහ එමගින් බලහත්කාරයෙන් අතුරුදන් වූ සියලු පවුල් වෙනුවෙන් යුක්තිය සඳහා වන අරගලය ඉදිරියට ගෙනයාම මෙන්ම බලහත්කාරයෙන් අතුරුදන් වීම අතිශය බරපතළ අපරාධයක් ලෙස පිළිගැනීමට ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ඒත්තු ගැන්වීම තවත් ekneligodaforum.org පිහිටවීමේ තවත් අරමුණකි.
ශ්‍රී ලංකාවේ බලහත්කාරයෙන් අතුරුදන්වීමට ගොදුරු වූ සියලුම පවුල්වල අරගලය සමඟ ප්‍රගීත් වෙනුවෙන් සිදුකරන සියලු වැඩ කටයුතු පර්යේෂකයන්ට, ශිෂ්‍යයන්ට සහ සමස්තයක් ලෙස සමාජයට මෙම තොරතුරු භාවිත කළ හැකි ලෙස එක්රැස් කිරීම මෙහි තවත් අරමුණු අතර වෙයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.