ලංවිම මිල අධික ගොඩනැඟිල්ලට සේවක විරෝධය !

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරීවරුන් දෙදෙනකු වයඹ පළාතට පත් කොට අධික මිලට කාර්යාල ගොඩනැඟිල්ලක් මිල දී ගැනීමට එරෙහිව ලංවිම සේවකයෝ විරෝධය පළ කරති.
කුලියාපිටිය මාර්ගයේ තිබෙන නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී කාර්යාලයෙන් පුත්තලම හා කුරුණෑගල යන දිස්ත්‍රික්ක දෙකෙහිම කටයුතු කළ නමුත්, කුරුණෑගල නගර මධ්‍යයේ ගොඩනැඟිල්ලක් අධික මිලකට කුලියට ගෙන මෙලෙස කාර්යාලයක් දැමීම පාඩු ලබන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට ඔරොත්තු නොදෙන්නක් බවද සේවකයෝ පවසති.
ඉහළ නිලධාරීන්ට තනතුරු දීම වෙනුවෙන් කරන මෙම කාර්යයන් හේතුවෙන් ලංවිම සේවකයන්ට හිමි විය යුතු වැටුප් වැඩිවීම් හා දීමනා ගෙවීම් මඟහැරෙන බව ද ඔවුහු කියති. එම නිසා මෙම නාස්තිය හා දූෂණය නැති කරන ලෙස ද ඔවුහු ඉල්ලා සිටිති.

Leave A Reply

Your email address will not be published.