වතු කම්කරුවන්ගේ මූලික වැටුප් ප්‍රශ්නය එතැනමයි !

වතු කම්කරුවන්ගේ රුපියල් 700.00ක දෛනික මූලික වැටුප රුපියල් දහසක් දක්වා වැඩි කිරීමට වතු හාම්පුතුන් මෙතෙක් එකඟ වී නැති අතර, ඒ වෙනුවට විකල්ප යෝජනා කිහිපයක් වතු හාම්පුතුන් විසින් ආණ්ඩුවට යෝජනා කර තිබේ.
ඒ අනුව මූලික වැටුප දිනකට රුපියල් 700.00 මට්ටමේ පවත්වා ගනිමින්, අර්ථසාධක මුදල් ලෙස රුපියල් 105.00ක්, පැමිණීමේ දීමනාව ලෙස රුපියල් 70.00ක්, නිෂ්පාදන දීමනාව ලෙස රුපියල් 70.00ක් සහ මිල කොටස් අතිරේකය ලෙස රුපියල් 75.00ක් ද ලෙස රුපියල් 1,025ක් දිනකට ලබා දිය හැකි බව හාම්පුතුන්ගේ සම්මේලනය සඳහන් කර ඇත.
එසේ නොමැති නම්, මූලික වැටුප ලෙස රුපියල් 700.00ක්, අර්ථසාධක ලෙස හා පැමිණීමේ දීමනාව ලෙස රුපියල් 150.00ක්, නිෂ්පාදන දීමනාව ලෙස රුපියල් 150.00ක් ද ලෙස රුපියල් 1,000.00ක් දිනකට ලබා දිය හැකි යැයි ද ඔවුහු ආණ්ඩුවට පවසා ඇත. කෙසේ වෙතත්, දිනක මූලික වැටුප ලෙස රුපියල් 1,000.00ක් ලබා දීමට හාම්පුතුන්ගේ සම්මේලනය මෙතෙක් කැමැත්ත ප්‍රකාශ කර නැත.
හාම්පුතුන්ගේ සම්මේලනය, වෘත්තීය සමිති සහ කම්කරු අමාත්‍යවරයා අතර මේ සම්බන්ධයෙන් පැවැති සාකච්ඡා සියල්ල අසාර්ථක වී තිබේ. හාම්පුතුන්ගේ සම්මේලනය මේ සම්බන්ධයෙන් යහපත් ප්‍රතිචාරයක් නොදක්වන්නේ නම්, මෙම ගැටලුව පඩිපාලක සභාව වෙත යොමු කරන බව කම්කරු අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයට දැනුම් දී තිබේ.
ආණ්ඩුව වතු කම්කරුවන්ට දිනකට ලබා දෙන බවට පොරොන්දු වූ රුපියල් 1,000.00ක වැටුප මූලික වැටුපක් වශයෙන් 2021 ජනවාරි මස සිට ගෙවීමට කටයුතු කරන ලෙස බල කරමින් ‘වතු කම්කරු වැටුප් අයිතිවාසිකම් සුරැකීමේ ව්‍යාපාරය’ ඇතුළු කඳුරට සිවිල් සංවිධාන රැසක් මේ වන විට කඳුකරයේ උද්ඝෝෂණ පවත්වමින් සිටී.
වතු කම්කරුවන්ට රුපියල් 1,000.00ක මූලික වැටුපක් සහ මසකට දින 25ක වැඩ දින ගණනක් ලබා දෙන තෙක් වතුකරය පුරා සහ දිවයින පුරා උද්ඝෝෂණ පවත්වන බව ‘කඳුරට සිවිල් සංවිධාන එකමුතුවේ’ සභාපති එස්. පී. ටී. ගනේෂලිංගම් මහතා පැවසී ය.
වතු කම්කරුවන්ට රුපියල් 1,000.00ක වැටුපක් ලබා දෙන ලෙසට අයවැය මගින් ද යෝජනා වූ නමුත්, ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට රජය, වතු සමාගම් සහ වතු වෘත්තීය සමිති අතර පැවැති සාකච්ඡා වට කිහිපයක්ම අසාර්ථක වී ඇති බවත්, මේ සම්බන්ධයෙන් රජය අදාළ පාර්ශ්වයන් සමඟ තව දුරටත් සාකච්ඡා කර වතු කම්කරුවන්ට දිනකට රුපියල් දහසක මූලික වැටුපක් ඇතුළු සෙසු දීමනා ලබා දීමට මැදිහත් විය යුතු බවත්, වතු කම්කරුවකුට මසකට දින 25ක් වැඩ ලබා දිය යුතු බවත් ඔහු වැඩි දුරටත් සඳහන් කළේ ය.
Leave A Reply

Your email address will not be published.