මන්ත්‍රීගේ කොන්ත්‍රාත් වැඩට රජයේ සම්පත් යොදාගෙන

දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රීවරයෙකු විසින් ලබාගන්නා පෞද්ගලික කොන්ත්‍රාත් සඳහා දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් සම්පත් දේපල හා සේවකයන් යොදා ගන්නා බව අනාවරණය වේ.

පසුගියදා 19දා  පැවති දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභා වාරයේදී මේ පිළිබඳව විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයෙක් මේ පිළිබඳ චෝදනා කිරීමත් සමඟ මෙම වංචාව අනාවරණය වී තිබේ.

පසුගිය දෙසැම්බර් 24 වන දින අඹගහලන්ද නමැති වෙන්දේසි ඉඩමට තාර දැමීම සඳහා දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් තාර සහිත බැරල් 5ක්, හිස් තාර බැරල් 3ක්, තාර දවන උපකරණ හා ට්‍රැක්ටර් රථ යොදාගෙන ඇතැයි දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ පක්ෂ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු පවසති.

මීරිගම හල්පේ කොට්ඨාසය නියෝජනය කරන අදාළ මන්ත්‍රීවරයා විසින් එම ප්‍රාදේශීය සභාවේ සේවකයන්ද බලහත්කාරයෙන් තම පුද්ගලික කොන්ත්‍රාත් කටයුතු සඳහා යොදවාගන්නා බවට මීගමුව ආසනය නියෝජනය කරන රාජ්‍ය ඇමතිවරයෙකුට හිතවත් දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරු පවසති.

මෙහිදී ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණු ආණ්ඩුව අපකීර්තියට පත්කරන ආණ්ඩු පක්ෂයේ දේශපාලකයන්ට තරාතිරම නොබලා නීතිය ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවයි●

දිවුලපිටිය – ආර්. ජයසේන

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

5 + three =