කෑගල්ලේ ධම්මික බණ්ඩාර අත්අඩංගුවට ගන්න විමර්ශන

කොරෝනා වයිරසය මැඩලීම සඳහා යැයි කියමින් පැණියක් නිෂ්පාදනය කළ බව කියන කෑගල්ලේ ධම්මික බණ්ඩාර අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා විශේෂ පොලිස් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර තිබේ.

මෙම ධම්මික බණ්ඩාර බටහිර වෛද්‍යවරයකුට පහරදුන්නේ යැයි සිදුවීමක් සම්බන්ධයෙන් එම වෛද්‍යවරයා පේරාදෙණිය පොලීසියට කළ පැමිණිල්ලක් කර තිබේ. මේ අනුව කෑගල්ල ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරයා යටතේ මෙම පරීක්ෂණය ආරම්භ කර තිබේ.

මෙම පහර කෑමට ලක් වූ වෛද්‍යවරයා කෑගල්ලේ ධම්මික බණ්ඩාර යන අයගේ නිවසට ගිය අවස්ථාවේදී ඔහු සමඟ ඇති වු බහින් බස්වීමකින් අනතුරුව තමාට පහරදීමක් සිදු බවද වෛද්‍යවරයා පොලිසියට කළ පැමිණිල්ලේ සඳහන්ය.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

5 + 5 =