මන්නාරමේ සමූහ මිනී වල ගැන ඇමෙරිකානු වාර්තාව ගැටලු සහිතයි

මන්නාරම සමූහ මිනී වළේ අස්ථි ‍සාම්පල සම්බන්ධයෙන් ඇමෙරිකානු ෆ්ලෝරීඩා රසායනාගාරය ලබා දුන් දින වකවානු විමසීමේදී එකම මිනී වළ තුළින් හමුවූ අස්ථි සාම්පලවල කාලය සම්බන්ධයෙන් වසර 231ක තරම් වෙනසක් පැවතීම ගැටලුසහගත බව කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ පුරාවිද්‍යාව පිළිබඳ මහාචාර්ය රාජ් සෝමදේව පවසයි.

එබැවින් පරීක්ෂණ කණ්ඩායමේ විශේෂඥ දැනුම යොදාගෙන අදාළ සමූහ මිනී වළ සම්බන්ධයෙන් පරිපූර්ණ වෝහාරික විද්‍යා වාර්තාවක් ලබා දෙන ලෙසට මන්නාරම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය තමන් වෙත දැනුම් දී ඇති බව ද ඔහු පැවසුවේය.

සමූහ මිනී වළ පරිශ්‍රයෙන් හමුවූ 350 කට අධික මිනිස් අස්ථි නොවන වළං කැබලි, ලෝහ කැබලි ඇතුළු භාණ්ඩ කොටස් තම පරීක්ෂණ වෙනුවෙන් මන්නාරම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් නිදහස් කර ගැනීමේ අවස්ථාවට ජූනි 26 වෙනිදා සහභාගි වූ මහාචාර්ය සෝමදේව ඉහත කී අදහස් පළ කළේය.

මහාචාර්ය සෝමදේව වැඩිදුරටත් පැවසුවේ, අධිකරණ නියෝග අනුව තමන් හා තම කණ්ඩායම වෝහාරික වාර්තාව සකස් කිරීමේ මූලික කටයුතු ආරම්භ කර ඇති බවත්, සමූහ මිනී වළෙන් හමුවූ අස්ථි නොවන භාණ්ඩ පරීක්ෂා කිරීම තුළින් එම භාණ්ඩවල කාලය හා සමූහ මිනී වළ කුමන ආකාරයේ සිදුවීමක් ද යන්න සම්බන්ධයෙන් වාර්තාවක් ලබා දීමට බලාපොරොත්තු වන බවය.

සමූහ මිනිවළ සම්බන්ධයෙන් තම වාර්තාව ජූලි මස 31 වෙනිදාට පෙර අධිකරණය වෙත ලබා දීමට තමන් අපේක්ෂා කරන බව ද මහාචාර්යවරයා පැවසීය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

19 − 4 =