රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවට මනුෂ සහ වෙල්ගම

රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ නව සාමාජිකයින් ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගම සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මනූෂ නානායක්කාර යන දෙදෙනා පත් කර ඇති බව කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන පාර්ලිමේන්තුවේදී අද ( 19) නිවේදනය කළේය.

මෙම කාරකසභාවේ සාමාජිකයින් ලෙස කටයුතු කළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චමින්ද විජේසිරි සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හේෂා විතානගේ ඉල්ලා අස්වීම හේතුවෙන් ඇති වූ පුරප්පාඩු සඳහා තේරීම් කාරක සභාව විසින් නම්කරනු ලැබූ නම් මෙලෙස කථානායකවරයා අද පෙරවරුවේදී නිවේදනය කරන ලදි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

twenty − sixteen =