ධම්මික පැණිය බිව් රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්තට කොවිඩ්

ප්‍රාථමික හා පෙර පාසල් අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්තට  කොවිඩ් ආසාදිතකයෙකු බව හදුනාගෙන ඇත
රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාට සිදු කළ රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරික්ෂාවකදි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මෙලෙස කොවිඩ් අසාදිතයෙකු බව හදුනාගෙන තිබේ.
මේ වන විට ඔහු ප්‍රතිකාර සදහා යොමු කර ඇති අතර ඔහුගේ කාර්ය මණ්ඩලයේ හා පවුලේ සාමාජිකයන් නිරෝධායනයට යොමු කර ඇති බව සෞඛ්‍ය අංශ සදහන් කරයි.
පසුගිය දිනක පාර්ලිමේන්තුවට ධම්මික බණ්ඩාර ගෙන්වාගෙන කතානායක ඇතුළු මැති ඇමති කණ්ඩායමක් කෑගල්ලේ පැණිය පානය කළ පිරිස අතර රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්තද විය. එපමණක් නොව මාධ්‍ය මගින් රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත මෙම පැණිය පිළිබඳව වර්ණනා කරන ආකාරයද දක්නට ලැබිණි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

6 − 2 =