නගර සභාවේ සේවක දීමනා කපයි

දඹුල්ල මහා නගර සභාව මහජන  සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ ඇතුළු කෝවිඩ් මර්දන කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන්ගේ සති අන්ත දීමනා හා සතියේ දිනවල අතිකාල කප්පාදු කර ඇතැයි වාර්තා වේ. මෙම තත්ත්වය කොරෝනා වසංගත මර්දනයට දැඩිව බලපා ඇති බව මධ්‍යම පළාත් සෞඛ්‍ය අංශ සඳහන් කරයි.

මධ්‍යම පළාත් සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා කාර්යාලවලට අනුයුක්ත මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් ඇතුළු කෝවිඩ් මර්දන කාර්ය මණ්ඩලවලට සති අන්ත දීමනා හා අතිකාල දීමනා ගෙවීම් සිදු කළත්, පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පාලනය වන ඇතැම් මහා නගර සභාවලට සහ ප්‍රාදේශීය සභාවලට අනුයුක්ත කාර්ය මණ්ඩලවලට මෙම දීමනා නොලැබෙන බව ඔවුහු පවසති. දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ විෂබීජහරණය හා පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ ආදී රාජකාරි ඉටුකිරීමේ දී ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන කළමනාකරණ භාරයේ අරමුදලින් තාවකාලිකව එක් මහජන පරීක්ෂක්වරයකුට මාසිකව රුපියල් 5,000.00ක් ලබා දීමට තීරණය කර ඇතත්, එම මුදල ප්‍රමාණවත් නොවන බව ඔවුහු පවසති●

දඹුල්ල – වසන්ත මොහොට්ටාල

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

two × 4 =