ඇමරිකානු උපායමාර්ගවල මුලටම ලංකාව

ඉන්දු – පැසිෆික් කලාපයේ ඇමෙරිකානු උපායමාර්ගික සැලැස්මේ ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රමුඛස්ථානයක් දී ඇතැයි අනාවරණය වේ.
ධවල මන්දිරය විසින් පසුගියදා නිකුත් කර ඇති අදාළ වාර්තාවේ මූලික වශයෙන් ඉන්දු – පැසිෆික් කලාපයේ චීන මැදිහත්වීම සහ ඊට ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ උපායමාර්ගික සැලැස්මේ දී මෙලෙස ශ්‍රී ලංකාවට අවධානය යොමුකර ඇත. කලාපයේ චීන වෙළඳපොළ ව්‍යාප්තිය මගින් ඇමරිකානු ව්‍යාපාරවලට ඇති කරන අහිතකර තරගකාරී බලපෑම යටපත් කිරීම මෙම උපායමාර්ගික සැලැස්මේ මූලික අරමුණක් ලෙසයි සඳහන් කර ඇත්තේ.
එලෙසම කලාපය තුළ ප්‍රසාරණය වෙමින් පවතින චීන මිලිටරි හැකියාවන්ට එරෙහිව ඉන්දු – පැසිෆික් කලාපයේ මිත්‍ර පාර්ශ්වික සන්ධානයක් ගොඩනැංවිමද මෙම සැලැස්මේ ප්‍රධාන කරුණක් ලෙස අවධානය යොමුකර තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

2 × three =