ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරියගෙන් එහි නිලධාරීන්ට බලපෑම්

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරිය තමන් යටතේ සිටින ඉහළ නිලධාරීන්ට පවා තර්ජනය කරමින්, තමන්ට අවශ්‍ය ආකාරයෙන් කටයුතු කිරීමට බලපෑම් කරමින් සිටින බවට එහි සේවකයෝ චෝදනා කරති.
මේ වන විට විවිධ නිෂ්පාදන සඳහා ප්‍රමිති සහතික ලබා දීමේ දී මෙන්ම ප්‍රමිතිය පරීක්ෂා කිරීමට නියෝජිතයන් විදෙස්ගත කර වීමේ දී අක්‍රමිකතා සිදුව ඇති බවට ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයට චෝදනා එල්ල වී තිබේ. එම චෝදනා සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය කරන විමසීම්වල දී තමන්ගේ අවසරයකින් තොරව කිසිවක් නොපවසන ලෙස අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරිය විසින් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන්ට උපදෙස් දී ඇති අතර, ලබා දිය යුතු පිළිතුරු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරිය විසින් සකස් කර දීමට ද කටයුතු කරනු ලබයි. එසේ සකස් කර දෙන පිළිතුරු ප්‍රකාශ කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ අලෙවි සහ ප්‍රචාරක අංශයේ අධ්‍යක්ෂිකාවට පසුගිය දිනක මාධ්‍ය ඉදිරියේම බලපෑම් කර ඇති අතර, ඇය විසින් එසේ ප්‍රකාශ කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කළ විට මාධ්‍ය ඉදිරියේම ඇයට බැණවැදී ඇත්තේ තමන්ගේ අණට යටත් විය යුතු බවට තර්ජනය කරමිනි.
කෙසේ වෙතත්, ඇති වී තිබෙන මෙම තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ සේවක සේවිකාවන් ද දැඩි කනස්සල්ලෙන් පසු වන අතර, මේ පිළිබඳව වගකිව යුතු අංශ වෙත පැමිණිලි කිරීමට ද ඉදිරියේ දී කටයුතු කරන බව එහි සේවකයෝ පවසති.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

fourteen − one =