කාර්යාල දුම්රියේ මීටරය සෙන්ටිමිටරය වෙයි

රාජ්‍ය ආරක්‍ෂක ස්වදේශ කටයුතු හ ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් 2021 ජනවාරි 7 දිනැතිව නිකුත කර ඇති චක්‍රලේඛය අනුව රාජ්‍ය සෙවයේ කටයුතු කාර්යක්ෂමව පවත්වාගෙන යාම සදහා රාජ්‍ය සේවකයන් දෛනිකව සේවයට කැදවීමට කටයුතු කොට ඇත. සෞඛ්‍යඅංශයන් ලබා දී ඇති උපදෙස්වලට අනුකලව සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ක්‍රමවෙදයන්ට අනුව එකී කැදවීම සිදු කරන බවට චක්‍රලේඛයෙ සචහන් වූවත් ප්‍රායෝගිකව එවැන්නක් සිදු නොවේ. සේවකයන් බහුතරයක් පොදු ප්‍රවාහන සේවය භාවිත කරන අතර දුම්රිය තුළ මිලිමීටරයක පරතරයක්වත් පවත්වාගැනීමට නොහැකිබව නිරික්ෂණයවෙයි.

මෙම ඡායාරුප කිහිපයෙන් පෙනෙන්නේ අද(15) කැලණිවැලි දුම්රිය මාර්ගයේ කාර්යාල දුම්රියක තත්වයයි. මෙම දර්ශනය ලංකාවේ සියලුම දුම්රිය වළ දකින්නට ඇති බව දුම්රිය මගින් පවසයි. මගීන් පවසන්නේ තමන් නිවසේදී හා කාර්යාලයේ කෙතරම් ආරක්‍ෂිතව කාලය ගත කළද මහපාරට පිවිසි පසු එම ආරක්‍ෂිත බව ගිලිහෙන බවයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

seventeen + eighteen =