ගාල්ලට වොලිබෝල් පුහුණු කදවුරක්

ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය සහ ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් පුහුණුකරුවන්ගේ සංගමය එක්ව ගාල්ල දිස්ත්‍රික් වොලිබෝල් පුහුණු කදවුරක් පවත් වීමට කටයුතු යොදා තිබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික පුහුණුකරුවන්ගේ දායකත්වයෙන් සංවිධානය කරනු ලබන මෙම පුහුණු කදවුර ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ වොලි‍බෝල් පුහුණුකරුවන් 70 ක සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වේ. ජනවාරි 16 සහ 17 දිනයන් වලදි ගාල්ල දඩැල්ල වොලිබෝල් හවුස් ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සුදානම් කර ඇත. මෙම කඳවුර සිද්ධාන්ත සහ ප්‍රායෝගික දැනුම ආවරණය වන අයුරින් පැවැත්වීමට නියමිතව ඇති බවයි වොලිබෝල් සම්මේලනයේ ලේකම් ඒ. එස්. නාලක පවසන්නේ.             

Leave A Reply

Your email address will not be published.