බිඳ දැමූ යාපනය සැමරුමට මුල්ගල් තබයි

කඩාබිඳ දැමුණු යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේ මුල්ලිවයික්කාල් සැමරුම් ස්මාරකය යළි ඉදි කිරීම සඳහා වන මුල් ගල් තැබීම එම විශ්ව විද්‍යාලයේ උප කුලපති එස්. සිරිසත්ගුණරාජා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද (11) උදෑසන සිදු කෙරිණි.

ඒ සමඟ මුල්ලිවයික්කාල් සැමරුම් ස්මාරකය කඩාබිඳ දැමීමට විරෝධය පළ කරමින් විශ්වවිද්‍යාල ආරම්භ කර තිබුණු මාරාන්තික උපවාසය ද එම සිසුහු අවසන් කළහ. යාපනය විශ්වවිද්‍යාල උපකුලපතිවරයා හා උපවාසයේ නිරත වූ සිසුන් අතර පැවති සාකච්ඡාවකින් පසුව සිසුන්ගේ ඉල්ලීම් ඉටු කිරීමට උපකුලපතිවරයා එකඟ වී තිබේ.

එම සාකච්ඡාවෙන් පසුව මාරාන්තික උපවාසයේ නිරතව සිටි සිසුන්ට උපකුලපතිවරයා විසින් කැඳ ලබාදී උපවාසය අවසන් කරනු ලැබීය. ඉන්පසුව උපකුලපතිවරයා  හා එක්ව එම සිසුහු කඩාබිඳ දැමුණු ස්මාරකය පැවති ස්ථානයේම අලුත් ස්මාරකයක් ඉදි කිරීමට මුල් ගල් තැබූහ.

යුද්ධයෙන් මිය ගිය යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ සිසුන් සේවකයන් නිලධාරීන් සිහිපත් කිරීම වෙනුවෙන් යාපනය විශ්ව විද්‍යාල පරිශ්‍රයේ ඉදිකර තිබුණු මුල්ලිවයික්කාල් සැමරුම් ස්මාරකය පසුගිය 08 වනදා රාත්‍රියේ එම විශ්වවිද්‍යාලයේ පරිපාලනයේ උපදෙස් මත කඩාබිඳ දැමීය.

එයට දැඩි විරෝධයක් දැක්වූ එම විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් එදින රාත්‍රියේ සිට අද උදෑසන දක්වා මරාන්තික උපවාසයක නිරත වුහ.

   

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.