නියෝජ්‍ය ඇමතිගේ පස් ජාවාරම නිසා ජල උල්පත් සිඳී යයි

මීරිගම ප්‍රදේශයේ සිදු කරනු ලබන මහා පරිමාණ පස් කැපීම් හේතුවෙන් එම ප්‍රදේශවල ජල මූලාශ්‍ර සිඳී යාමට පටන්ගෙන ඇතැයි එම ප්‍රදේශවල ජනතාව පවසති. මීරිගම, තලාකොළ යාය, කැලේකන්ද යන ප්‍රදේශ මෙම පස් ජාවාරමට ගොදුරුව තිබේ.

මෙම පස් කැපීම සම්බන්ධයෙන් මීරිගම ජනතාව පවසන්නේ, පවතින ආණ්ඩුවේ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයකු මාර්ගයෙන් අදාළ පස් ජාවාරම්කරුවන්ට පස් කැපීම සඳහා බලපත්‍ර ලබා දී ඇති බවයි.

දැවැන්ත පරිසර විනාශයක් සිදු වන බව පවසමින්, තලාකොළ යාය ජනතාව පසුගිය දා විරෝධතාවක නිරත වූ අතර ඔවුන් පවසන්නේ, මෙම පස් ජාවාරමෙන් අදාළ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයාට ද විශාල මුදල් පංගුවක් පස් ජාවාරම්කරුවන් විසින් ලබා දෙනු ලබන බවයි.

දීර්ඝ කාලයක සිට මෙම ස්ථානයේ පස් කැපීම සිදු වන අතර, මේ නිසා තමන් පාරිසරික ගැටලු‍ රැසකට මුහුණ දෙන බව ප්‍රදේශවාසීහු පවසති●

මීරිගම – විජිත කාරියවසම්
Leave A Reply

Your email address will not be published.