රාවුෆ් ආසාදිතයි

තමාට කොවිඩ් 19 ආසාදිත බව ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රවුෆ් හකීම් මහතා කියා සිටයි. රාජ්‍ය අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකරට පසුව කොවිඩ් 19 ආසාදිත දෙවැනි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා වන්නේ රාවුෆ් හකීම් ය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.