ඊයේ වැටලූ ඉස්කාගාරය රෝහිතගේ?

කලක පටන් විනාකිරි නිෂ්පාදනාගරයක් යයි කියමින් පවත්වාගෙන ගිය නීති විරෝධී මත්පැන් නිෂ්පාදනාගාරයක් විශේෂ කාර්ය බලකාය හා සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් වටලා ඇත. එහි තිබී නීති විරෝධී මත්පැන් නිෂ්පාදනයට යොදා ගන්නා ගෝඩා ලීටර 150,000ක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. එය මෙතෙක් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද විශාලතම නීති විරෝධී මත්පැන් තොගයයි. කළුතර හිනැටියන්ගල ප‍්‍රදේශයේදී මෙම වැටලීම සිදු කර ඇත.

එහි හිමිකරු එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රෝහිත අබේගුණවර්ධනගේ ළඟම ගෝලයකු වන දමිත් දනංජය සතු බව අනාවරණය වී ඇති අතර ඊට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රෝහිත අබේගුණවර්ධනගේ සම්පූර්ණ සහය ලැබී ඇති බවත් වාර්තා වෙයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

two × three =