නාමල්ගෙන් තවත් අලුත් පත්වීම්

තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂගේ උපදෙස් අනුව ජාතික ක්‍රීඩා සංගම්වල ක්‍රීයාකාරීත්වය විධිමත් කිරීම හා ඒකාබද්ධ ක්‍රීඩා සංවර්ධන වැඩසටහන් දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් ව්‍යාප්ත කිරීම අරමුණු කොට තවත් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන තිබේ. ඒ අනුව ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ රාජකාරී කටයුතු සිදු කරන ක්‍රීඩා පුහුණුකරුවන් හා ක්‍රීඩා නිළධාරීන් ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි ජාතික ක්‍රීඩා සංගම් හා සම්මේලන 71 සදහා සම්බන්ධීකරන කටයුතු වෙනුවෙන් පත් කර ඇත. එම පිරිසටපත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කිරීම ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අමල් එදිරිසූරියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද (08) දින තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී සිදුවිය.

ජාතික ක්‍රීඩා සංගම් හා සම්මේලන ක්‍රීඩා නීතිය අනුව තම සංගමයේ ක්‍රියාකාරකම් සිදු කරනවාද යන්න විමර්ශණය කිරීම, විනිවිද භාවයකින් යුක්තව ක්‍රීඩා සංගම් හා සම්මේලන ක්‍රියාකරනවාද යන්න අධීක්ෂණය කිරීම මෙන්ම ජාතික ක්‍රීඩා සංගම් හා සම්මේලන ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව සමග පහසුවෙන් සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදුකරගෙන යාම ද මෙම සම්බන්ධීකාරකවරුන්ගෙන් වගකීම වේ.

මෙම අවස්තාවට තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාගේ සම්බන්ධීකරන ලේකම් රොනී ඊබ්‍රාහිම්, ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ සහකාර අධ්‍යක්ෂවරු වන ආර්. බී. වික්‍රමසිංහ, තිලක් අල්පෝන්සු, ශීලා ද සේරම් යන අය සහ ජාතික ක්‍රීඩා සංගම් හා සම්මේලනවල සභාපතිවරු,ලේකම්වරු සහභාගී වූහ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

2 + one =