කාන්තා රග්බි වෙත EFL අනුග්‍රහය

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා රග්බි ක්ෂේත්‍රයට සහ අවුරුදු 24න් පහළ පිරිමි රග්බි කණ්ඩායමට අනුග්‍රාහකත්වය Expolanka Freight (EFL) ආයතනය විසින් ලබා දී තිබේ. මෙරට රග්බි ක්ෂේත්‍රය නැවත නඟා සිටුවීම සඳහා එම ආයතනය අනුග්‍රාහකත්වය දීමට ඉදිරිපත් වීම ක්‍රීඩාවේ අභිවෘද්ධියට අත්වැලක් වනු ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා රග්බි ආයතනය පවසයි.

EFL අනුග්‍රාහකත්වය කාන්තා රග්බි ක්‍රීඩාවට මෙන්ම යොවුන් ක්‍රීඩකයන්ගේ කුසලතා වර්ධනය කිරීමට නව මාවතක් විවර කර දෙනු ඇතැයි මේ පිළිබඳ ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරමින් ශ්‍රී ලංකා රග්බි ආයතනයේ සභාපති රිස්ලි ඉල්යාස් පවසයි.

“සෑම ක්‍රීඩාවකම ප්‍රමිතිය ඉහළ නැංවීමේ කාර්යභාරය සඳහා මෙවැනි අනුග්‍රාහකත්වයක් අතිශය වැදගත් වනු ඇත” යි ඔහුසඳහන් කරයි.

EFL කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ සයිෆ් යූසුෆ් ශ්‍රී ලංකා රග්බි ආයතනයේ උප සභාපතිවරයකු සහ කාන්තා රග්බි සංවර්ධන සහ ඉහළ තාක්ෂණ කමිටුවේ ප්‍රධානි රියර් අද්මිරාල් එච්.ඒ.යූ.ඩී. හෙට්ටිආරච්චි වෙත අනුග්‍රාහකත්ව අදාළ නිල ක්‍රීඩා ඇඳුම් කට්ටලය සහ රග්බි ආයතනයේ ලේකම් ජූඩ් පිල්ලේ වෙත අනුග්‍රාහකත්ව චෙක්පත පිරිනැමීම පසුගියදා සිදු කෙරිණි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

fifteen + 10 =