ටෝකියෝවට හදිසිය

ජපානයේ අගනුවර වන ටෝකියෝ නගරයට සහ ඊට ආසන්න කලාප 3ක් සඳහා “හදිසි තත්ත්වයක්” ජනවාරි 8 වෙනිදා  ප්‍රකාශයට පත්කිරීමට කටයුතු යොදා ඇති එරටින් වාර්තා වේ. කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් වාර්තා වීම ඉහළ යෑමත් සමඟ මෙම තීරණය ගෙන තිබේ.

අදාළ තීරණය ජපාන අගමැති යෝශිහිඩේ සුගා විසින් මෙවන් විටත් නිවේදනය කර තිබේ.

ජනවාරි 08 සිට පෙබරවාරි 02 වැනිදා දක්වා ටෝකියෝ, චිබා, සයිටාමා සහ කනගාවා යන කලාප සඳහා මෙම හදිසි තත්ත්වය බල පැවැත්වේ. ජපානයෙන් මෙතෙක් වාර්තා වූ වැඩිම කොවිඩ් ආසාදිතයින් ගණන ඊයේ (06) වාර්තා විණි.

ඊයේ(6) එරටින් වාර්තා වූ ආසාදිතයින් ගණන 5,953කි. මරණ 72ක් වාර්තා විය. කොවිඩ් වසංගතය ආරම්භවීමෙන් පසු ජපානයෙන්  වාර්තා වූ ඉහළ ම දෛනික ආසාදිතයින් ගණන යි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

four + 10 =