ඉස්ලාම් ආගම අතහැරියොත් මරා දැමිය යුතුයි – අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙනුත් උගන්නලා

ඉස්ලාම් ආගමෙන් ඉවත් වුවහොත් ඔහු හෝ ඇය මරා දැමිය යුතු බවට ආගමේ සංකල්පයක් තිබෙන අතර එය 1981 වසරේ සිට 2014 දක්වා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් නිකුත් කරන ඉස්ලාම් ධර්මය පොතෙහි සඳහන් වන බව ඊයේ (20) පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාව හමුවේ සාක්ෂි දුන් රිස්විත් නිෂාමන් අනාවරණ කළේය. 

මෙවැනි කාරණයක් කුරාණයේ නොදැක්වෙන නමුත් පාසල් පෙළ පොත් වල දෙමළ සහ සිංහල යන භාෂා දෙකෙන්ම මේ බව පැහැදිළිව සඳහන් බව බව පැවසූ රිස්විත් නිෂාමන්, එම පෙළ පොත් දෙකම විශේෂ කාරක සභාව හමුවේ ඉදිරිපත් කළ අතර අදාළ කොටසේ දෙමළ සහ සිංහල භාෂා වල පිටපත් ද කමිටුවට ඉදිරිපත් කළේය.

1981 වසරේ සිට රජයේ පාසල්වල එම ඉගැන්වීම සිදුකර ඇති අතර 2015 නව විෂය නිර්දේශයේදී එහි සැර යම් පමණකින් අඩු කර ඉස්ලාම් ආගමෙන් ඉවත් වන්නෙකු ධර්මද්‍රෝහියෙකු බවට දක්වා තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

13 − 7 =