මාධ්‍යයට කාරක සභාවේ දොර වැසෙයි

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීම සඳහා පත්කළ පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාවේ ඉදිරි සභා වාරයන් මාධ්‍යය විවෘත කිරීමෙන් වැළකීමට තීරණය කර තිබේ. ඉදිරි සාක්ෂි විමසීම්වලදී සාක්ෂිකරුවන්ගේ අනන්‍යතාව හෙළි නොකිරීමටයි කාරක සභාව තීරණය කර ඇත්තේ අද (19) රැස් වූ කාරක සභාව එම තීරණයට එළඹ තිබේ. 

පසුගිය සභාවාරයන්හිදී මාධ්‍යයට විවෘත කළ මෙම කාරක සභාව ජාතික ආරක්ෂාවට යම් අගතිදායක තත්ත්වයක් ඇති වන්නේ යැයි හැඟෙන අවස්ථාවල මාධ්‍ය ඉවත්කර එම සාක්ෂි විමසීම සිදුකරන ලදී. හෙට (20) දිනයේදී යළි මෙම කාරක සභාව රැස්වීමට නියමිතයි. 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

twelve − 3 =