මානව හිමිකම් කඩා පාර්ලිමේන්තු කමිටුවටත් ගිය ‘සාරි චක්‍රලේඛය’ මෙන්න

රාජකාරි වේලාව තුළ රාජ්‍ය අංශයේ කාන්තා නිලධාරීන් සාරියකින් හෝ ඔසරියකින් සැරසිය යුතු බවට දන්වමින් රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශය නිකුත් කළ චක්‍රලේඛය පිළිබඳව නැවතත් අවධානය යොමු වී තිබේ.

ඒ පාස්කු ඉරිදා සිදු වූ ප්‍රහාර පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා පත් කර ඇති පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාවේදී ඒ පිළිබඳව ප්‍රශ්න කිරීම නිසාය.

රාජ්‍ය අංශයේ පිරිමි සහ කාන්තා නිලධාරීන්ගේ ඇඳුම් පැළඳුම් සම්බන්ධයෙන් අනුගමනය කළ යුතු විධිවිධාන ඇතුළත් චක්‍රලේඛය රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ජේ. ජේ. රත්නසිරිගේ අත්සන සහිතව නිකුත් කරනු ලැබුවේ, මැයි 29 වන දාය.

රාජ්‍ය නිලධාරිනියන් සාරිය හෝ ඔසරිය පමණක් හැඳ රාජකාරියට පැමිණිය යුතු බව දන්වා නිකුත් කල චක්‍රලේඛය වහා ම අත්හිටුවන ලෙස ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව විසින් රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයට දැනුම් දෙනු ලැබ තිබුණේ, ජූනි 07 වන දාය.

මානව හිමිකම් කොමිසම සිය නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරමින් රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට දැනුම් දී තිබුණේ, කාන්තාවන් එක් එක් අවස්ථාවලදී විවිධ ඇඳුම් භාවිත කරන අතර ජන වර්ග අනුව ද අඳින ඇඳුම්වල වෙනස්කම් පවතින හෙයින් අදාළ චක්‍රලේඛය මගින් ඔවුන්ගේ මානව හිමිකම් කඩවීමක් සිදුවන බවය.

එය ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි බව ද මානව හිමිකම් කොමිසම සඳහන් කර තිබිණි.

එම චක්‍රලේඛය පහත දැක්වේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

4 × 3 =