ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය නොකරන්නැයි ඇමරිකාව සිය ජනතාවට කියයි

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ කොව්ඩ් 19 වසංගතය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන බෝවන රෝග මර්ධන සහ පාලනය කිරිමේ මධ්‍යස්ථාන (Centers for Disease Control and Prevention – CDC) ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කිරීමෙන් සම්පූර්නයෙන්ම වලකින ලෙස එරට ජනයාට අනතුරු අඟවා තිබේ.

නමුත් ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලයේ වෙබ් අඩවියේ කොවිඩ් 19 හා සංචාරය සම්බන්ධයෙන් දක්වා ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකාව කොවිඩ් 3 වන මට්ටමේ සිටින බවය.
එනම් සංචාරයේදි සැලකිලිමත් වන ලෙසය. නමුත් ඇමරිකානු බෝවන රෝග මර්ධන සහ පාලනය කිරිමේ මධ්‍යස්ථානය සදහන් කරන්නේ ලංකාව කොවිඩ් 4 වන මට්ටමේ පවතින බවකි. ඒ අනුව සංචාරය කිරිමෙන් වලකින ලෙස ඔවුන් සිය ජනතාවට දැනුම් දෙයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

three × 1 =