තද අවශ්‍යතාවක් නැත්නම් කොළඹට එන්න එපා!

මහජන සෞඛ්‍ය පිළිබඳ නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ, විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් සඳහන් කරන්නේ අත්‍යවශ්‍ය කරුණකට හැර බස්නාහිර පළාතෙන් පිටවීම සහ ඊට ඇතුළුවීමෙන් වැළකීම සඳහා ජනතාව වගබලාගත යුතු බවයි. දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් හමුවන කොවිඩ් 19 වෛරසය ආසාදිත රෝගීන්ගේ මූලාශ්‍ර සොයාගෙන යෑමේදී ඉන් බොහෝ දෙනෙකු බස්නාහිර පළාතේ හෝ කොළඹ නගරයේ සිට ඒ ඒ පළාත්වලට ගිය අය බවයි වෛද්‍ය හේරත් සඳහන් කරන්නේ.

කොළඹ නගරයේ බොහෝ ප්‍රදේශ හුදකලා කර තිබුණත් විවිධ හේතු මත අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා අවසර ලබා ගැනීම් සිදුවන බව ඔහු පවසයි. ගන්නවා. එලෙස යම් යම් ප්‍රදේශවලින් සේවකයන් සහ කාර්ය මණ්ඩලට බස්නාහිර පළාතට මෙන්ම කොළඹ නගරයට අවසර ලබා ඇතුළු වේ. මේ හේතුවෙන් තවදුරටත් කොළඹ නගරය තුළටත් ඉන් පිටතටත් සංක්‍රමණයවීම් නොකඩවා සිද්ධ වෙන බවයි වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් පවසන්නේ.

“දැඩි අවදානම් කියන ප්‍රදේශ හරහා ජන සංසරණය අපි උපරිමයට පාලනය කළත් මේක තවත් සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසාම දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් රෝගීන් මතුවෙනවා. ඒ මූලාශ්‍ර හොයාගෙන යනකොට බොහෝ දෙනෙක් කොළඹ නගරයේ, බස්නාහිර පළාතේ සිට ඒ ඒ පළාත්වලට ගිය අය බවයි හඳුනාගත හැක්කේ. ඒ නිසයි අපි ජනතාවගෙන් විශේෂයෙන් ඉල්ලීමක් කරන්නේ, කොළඹ ඇතුළු බස්නාහිර පළාතට අත්‍යවශ්‍ය හේතුවක් නැතුව ඇතුළුවීමටත් ඉන් පිටවෙලා වෙනත් පළාත්වලට යෑමෙනුත් වළකින්න කියලා” යනුවෙන් විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් මේ තත්වය පිළිබඳව සඳහන් කරමින් පැවසීය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

twenty − 18 =