“පොලිසියේ උසස්වීම් ගැටලු සොයාබලා කඩිනමින් විසදුම් ලබා දෙනවා”

 -අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර

දීර්ඝ කාලයක් තුළ උසස් වීම් නොමැතිව සිටින ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂකවරුන්ගේ ගැටලුව ඇතුළු පොලිසියේ උසස්වීම් සම්බන්ධව තමා වැඩ බාර ගැනීමෙන් අනතුරුව කඩිනමින් අවධානය යොමු කර විසදුම් ලබා දෙන බව මහජන සාමය පිළබද අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර මහතා අද ( 28 ) පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.
චාචික පිළිතුරු අපේක්ෂාවෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබර් රහුමාන් මහතා යොමුකළ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ, ජේෂ්ඨත්වයෙන් ඉහළ ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂකවරුන් වැඩබලන සහකාර පොලිස් අධිකාරිවරුන් ලෙස පත් කිරීම සදහා ප්‍රතිපාදන නොමැති බවත් මෙලෙස වැඩ ආවරණය සදහා පත්කිරීමට ප්‍රතිපාදන ඇත්තේ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති තනතුර සහ ජේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි තනතුර සදහා පමණක් බවත්ය.එබැවින් ඒපිළිබද ඉදිරියේ සොයා බලා කඩිනමින් විසදුම් ලබා දෙන බව අමාත්‍යවරයා පැවසීය.
අනුමත තනතුරු සංඛ්‍යාව තුළ ජේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි සහ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති තනතුරු සදහා උසස් කිරීමට අනුමත පටිපාටියට අනුකූලව නියමිත සුදුසුකම් සපුරා ඇති නිලධාරීන් නොමැති වීම හේතුවෙන් තනතුරේ රාජකාරි ඉටුකිරීමේ පදනමින් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය තුළ පරිපාලන ගැටළු අවම කර ගැනීම පිණිස උසස්වීම් ලබා දී ඇති බව එතුමා පැවසීය.
ජේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී තනතුරේ ජේෂ්ඨතාව අනුව නිලධාරින් 09ක් නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ලෙසද පොලිස් අධිකාරි තනතුරේ ජේෂ්ඨතාව අනුව නිලධාරීන් 38ක් ජේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරුන් ලෙසද ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව පත් කර ඇති බව වීරසේකර මහතා පැවසීය.
මෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ සහ ජාතික පොලිස් කොමිසන් සභාවේ වැටුප් හා සේවක කොමිෂන් සභාවේ සහ කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය මත දීර්ඝකාලීනව උසස්වීම් ලබා නොසිටි පොලිස් කොස්තාපල් තනතුරේ සිට පොලිස් පරීක්ෂක තනතුර දක්වා කාන්තා සහ පිරිමි පොලිස් නිලධරයන් එක්වරක් පමණක් බලපාන පරිදි අදියර 4ක් යටතේ උසස්වීම් ලබා දී ඇති බවයි.
මෙම උසස් වීම් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ නිත්‍ය සේවයේ දැනට ස්ථිර තනතුරු සංඛ්‍යාවේ ඉහල යාමක් සිදුවී නැති බවත් අනුමත බදවා ගැනීම් /උසස් කිරීම් පටිපාටිය තුළ එහි සදහන් සියලු සුදුසුකම් නියමිත පරිදි සම්පූර්ණ කර තිබූ නිලධාරින්ට පමණක් උසස්වීම් ලබා දී ඇති බවත් අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

4 + four =