ඇහැලියගොඩ ප්‍රදේශයේ පාසල් වසාදමයි

නැවත දැනුම්දෙන තුරු ඇහැලියගොඩ කලාපයේ සියලු පාසල් නැවත දැනුම් දෙනතුරු වසා දැමීමට රත්නපුර කොරෝනා මර්දන බලකා කමිටුව තීරණය කළ බවත් පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ වරයා පවසයි.

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ගතගතවු පැය 24 ක කාලය ඇතුලත කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් 44 ක් හදුනාගෙන ඇති අතර, එම රෝගීන්ගෙන් සියලුදෙනාම ඇහැලියගොඩ දිවුරුම්පිටියේ කර්මාන්තශාලාවක කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින්ගේ ආශ්‍රිතයන් බව හඳුනාගෙන තිබේ. මෙම තත්වය සලකා බලා මෙලෙස පාසැල් වසාදැමීමට තීරණය කළ බවදපළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ වරයා පවසයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

5 × five =