මධ්‍යම අධිවේගය COPE කමිටුවේ විමර්ශනයට

මධ්‍යම හෙවත් කොළඹ – නුවර අධිවේගී මාර්ගය  ඉදි කිරීමේදී අක්‍රමිකතා රැසක් සිදුවී ඇති බව පාර්ලිමේන්තුවේ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව (COPE) කමිටුවේදී අනාවරණය වී තිබේ. කාරක සභාව ඊයේ (21) පාර්ලිමේන්තුවේදී රැස් වූ විට එහිදී මෙම කරුණු අනාවරණය වී ඇත.

දැනටමත් ඉදිකෙරිමින් පවතින මෙම මාර්ගයේ ශක්‍යතා අධ්‍යයනයට පමණක් රුපියල් බිලියන 1.7 කට වැඩි මුදලක් වැය වී ඇති බවයි එහිදී අනාවරණය වී ඇත්තේ. ශක්‍යතා අධ්‍යයනය සඳහා සමාගම තෝරාගැනීම ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියකින් තොරව සිදුව ඇති බව අනාවරණය වී ඇත. 2012 දී උතුරු අධිවේගී මාර්ගය ලෙස පියවර 3 ක් යටතේ පැවති ව්‍යාපෘතිය 2015 වර්ෂය වන විට මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය ලෙස පියවර 4 ක් ලෙස වෙනස් වී තිබේ.

පළමු ශක්‍යතා අධ්‍යනය සඳහා SMEC සමාගම තෝරා ගැනීම ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියකින් තොරව සිදුව ඇති බවද අනාවරණය විය.

මුල් ව්‍යාපෘතිය වෙනස් වීමෙන් සිදුවූ මූල්‍ය අලාභය පිළිබඳ වාර්තාවක් වහාම ලබාදෙන ලෙස කෝප් කමිටුවේ සභාපති මහාචාර්ය චරිත හේරත් මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට නියෝග කළේ ය. මේ අනුව එඩේරමුල්ල සිට මීරිගම දක්වා ඉදිකරීමට තිබූ මාර්ගය කඩවත සිට ඉදිකිිරිමට තිරණය කොට ඇති අතර, එම තීරණය නිසා තවත් ශක්‍යතා අධ්‍යයන කිහිපයක් මුදල් වැය කොට සිදු කර ඇත.

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳව විමසීමේදී අනාවරණය වී ඇත්තේ කඩවත – මීරිගම කොටසේ වැඩ කටයුතු  දැනට අවසන්ව ඇත්තේ 5%ක ප්‍රමාණයක් බවයි. මීරිගම සිට කුරුණෑගල දක්වා 75% ක වැඩ කටයුතු අවසන් වී ඇත. එම කොටසේ ඉදිකිරීම් 2021 වසරේ ජුනි මාසය වන විට අවසන් කළ හැකි බව මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා කමිටුවට දන්වා තිබේ.

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ කඩවත සිට මීරිගම දක්වා පළමු කොටසේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ වීම 2015 සිට 2019 දක්වා ප්‍රමාද වීම නිසා රුපියල් බිලියන 08ක මූල්‍ය අලාභයක් සිදුවී ඇති බවද මෙහිදී අනාවරණය විය. 2015 දී කිසිදු විමසීමකින් තොරව කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව මෙහිදි අනාවරණය විය.

මෙලෙස මුල් ව්‍යාපෘතිය වෙනස්වීම නිසා සිදුවූ මූල්‍ය අලාභය පිළිබඳ වාර්තාවක් වහාම ලබා දෙන ලෙසද කෝප් සභාපති මහාචාර්ය චරිත හේරත්, මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයයේ ලේකම්වරයාට නියෝග කළේය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

fourteen − fourteen =