සිරකරුවන් යොදාගෙන බඩඉරිඟු වවන්න සේනාධිපතිට අවසරය !

සීමාසහිත ඇවන්ට්ගාඩ් මැරිටයිම් සර්විස් පෞද්ගලික සමාගමට අනුබද්ධ ඇවන්ට් ඇග්‍රො පෞද්ගලික සමාගමට බඩඉරිඟු වගාකිරීම සඳහා රජයේ ඉඩම් අක්කර 5,000 ක් ලබාදීම සහ ඒ සඳහා සිරකරුවන් යොදාගැනීම සම්බන්ධයෙන් සඳහන් කරමින් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයේ ලේකම් මේජර් ජෙනරාල් (විශ්‍රාමික) සුමේධ පෙරේරා විසින් පසුගිය ඔක්තෝබර් 16 වැනිදා ලිපියක් යවා ඇත.

අදාළ ලිපියේ ශීර්ෂය ලෙස සඳහන් කර ඇත්තේ ‘මත්ද්‍රව්‍ය උවදුරින් ජනතාව මුදවාගැනීම සඳහා එයට ඇබ්බැහි වූ සහ සිරගත වී ඇති සිරකරුවන් කෘෂිකර්මය සඳහා යොමුකර පුනරුත්ථාපනය කිරීම’ යනුවෙන් ය. පසුගිය සැප්තැම්බර් 28 දින සීමාසහිත ඇවන්ට්ගාඩ් මැරිටයිම් සර්විස් පෞද්ගලික සමාගමේ සභාපති නිශ්ශංක සේනාධිපති විසින් අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂගෙන් කරන ලද ඉල්ලීමක් සහ මීට අදාළ ව ඔහු විසින් යවා ඇති AVANT/AGRO/MAIZE/GEN (03) අංක දරන ලිපියට අනුව තමන් විසින් මෙම ලිපිය නිකුත් කරන බව ද අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා සඳහන් කර තිබේ.
අක්කර 80,000 ක පමණ වපසරියක බඩඉරිඟු වගාකිරීමට ආණ්ඩුව තීරණය කර ඇති බවත්, එයින් අක්කර 40,000 ක පමණ බඩඉරිඟු වගාකිරීමට තම සමාගමට හැකි බවත් ඇවන්ට්ගාඩ් සමාගමේ සභාපති නිශ්ශංක සේනාධිපති දැනුම් දී ඇති බව ද එම ලිපියේ අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා සඳහන් කර තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

fourteen + fifteen =