පොලිස්පති ලෙස සි.ඩි.වික්‍රමරත්න පත් කරන්නැයි ජනාධිපති දන්වයි

පොලිස්පතිවරයා ලෙස සී.ඩි. වික්‍රමරත්න මහතා ලබන සතියේ වැඩභාර ගනු ඇතැයි දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සදහන් කරයි.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් පොලිස්පති ධුරය ට සී.ඩි. වික්‍රමරත්න මහතා පත් කිරීමට පාර්ලිමේන්තු කවුන්සිලය වෙත නිර්දේශ කර යවා ඇත.

ඒ සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගැනීම සදහා පාර්ලිමේන්තු කවුන්සිලය ලබන සදුදා සවස රැස් වීමට නියමිතය.

පාර්ලිමේන්තු කවුන්සිලය සදුදා රැස්වී ජනාධිපතිවරයා ගේ තීරණය අනුමත කිරීමෙන් පසු අගහරුවාදා වික්‍රමරත්න මහතාට පත්වීම ලබාදීමට නියමිතය.

වසරකුත් මාස හතක කාලයක් වැඩ බලන පොලිස්පති ධුරය දැරූ ඒ මහතා ලබන සතියේ සිට පොලිස්පති වනු ඇත.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

11 − 1 =