නිරෝධායනය නොවී ලාංකිකයන්ටත් බ්‍රිතාන්‍යට යා හැකියි

එක්සත් රාජධානියට ඇතුළු වන ඕනෑම ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුට අද (21) ස්වයං නිරෝධායනයට ලක්වීමකින් තොරව එරටට ඇතුළු වීමේ අවස්ථාව හිමිව තිබේ.

ඒ එක්සත් රාජධානිය විසින් ස්වයං නිරෝධායනයෙන් තොරව සිය රටට ඇතුළු විය හැකි රාජ්‍යයන් ඇතුළත් ලැයිස්තුවට ශ්‍රී ලංකාව ද එක්කිරීම හේතුවෙනි. ඊට ඊශ්‍රායලය, උරුගුවේ, නැබීබියාව, රුවන්ඩාව, බොනයා ශාන්ත යුස්ටේටියස් සහ සාබා, උතුරු මරියානා, මෙන්ම එක්සත් ජනපද වර්ජින් දූපත්ද එක්ව ඇත. එම රටවල  සංචාරකයින්ට අද අලුයම සිට එංගලන්තයට පැමිණිමේදී නිරෝධායන ක්‍රියාවලියකට ලක්වීමට අවශ්‍ය නොවන බවයි සඳහන් වන්නේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

three × two =