ඉරිදා ලක්බිමත් වසා දමයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රිය ජාතික පුවත්පතක් වන ‘ලක්බිම ‘පුවත්පත වසා දැමීමට එහි පාලනාධිකාරිය තීන්දු කර ඇති බව වාර්තා වෙයි. සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තිලංග සුමතිපාල ලක්බිම කාර්ය මණ්ඩලය අමතා පසුගිය 11 වන දින ඒ බව දැනුම් දී තිබේ.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තිලංග සුමතිපාලට අයත් සුමති නිව්ස්පේපර්ස් ලිමිටඩ් ආයතනය මගින් ප්‍රකාශයට පත් කළ දිනපතා ලක්බිම පුවත්පත මිට මාස 6කට පමණ පෙර වසා දැමුණු අතර මේ සතියේ සිට ඉරිදා ලක්බිම පුවත්පත ද ඒ අනුව වසා දැමෙනු ඇත.

දිනපතා ලක්බිම පුවත්පත වසා දමන අවස්ථාවේ එහි පාලනාධිකාරිය ප්‍රකාශ කළේ රුපියල විශාල වශයෙන් අවප්‍රමාණ වීමත් සමග කඩදාසි මිල අධික ලෙස ඉහළ යාම නිසා පුවත්පත වසා දමන බවය. මේ වන විටත් ලක්බිම පුවත්පතට සම්බන්ධ වී මාධ්‍යවේදීන් ඇතුළු සේවකයන් 90 දෙනෙකු පමණ කටයුතු කරන අතර ඔවුන්ගේ රැකියා අවස්ථා ද මේ සමග අහිමි වී යයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

20 − 5 =