කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය අවශ්‍යද?

කොළඹ මුත්තයියා පාරේ පිහිටි කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයට අයත් නේවාසිකාගාරය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් අත්පත් කරගැනීමට උත්සාහයක් ඇත. එවැනිම උත්සාහයක් ග්‍රහලෝකාගාරය පුළුල් කිරීම නමින් ද දියත් කර ඇත. ඊට සමාන්තරව ඇති වී ඇති සාකච්ඡාවක් වන්නේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය වැන්නක් කොළඹ වැනි වාණිජ නගරයක වාණිජ වශයෙන් ඉහළ වටිනාකමක් සහිත ඉඩමක් පැවැතීම යුක්තිසහගතද යන්නයි. මේ මතය නගරය පිළිබඳ එක්තරා පක්ෂපාතී අදහසක වුවද එය දැනට අමතක කොට ඒ තර්කයට පදනමක් ඇතැයි සිතමු. එවිට කළ යුත්තේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය සම්පූර්ණයෙන් කොළඹ නගරයෙන් පිටත ඉඩම් මිල අඩු ප්‍රදේශකට ගෙන යාමයි.
නමුත් මේ ඉඩම් පවරා ගැනීම පසුපසු ඇත්තේ එවැන්නක් නොවේ. මේ මගින් කරන්නේ ශිෂ්‍ය ප්‍රජාවට විශ්වවිද්‍යාලයේ සිට පයින් ඇවිදගෙන යන දුරින් පිහිටි නේවාසිකාගාරයක් අහිමි කිරීමයි. එය සිදු කිරීමට යන්නේ ඊට සමාන්තර දුරකින් මිල වඩා අඩු භූමි ප්‍රදේශයක ඉඩමක් ලබාදීමෙන්වත් නොවේ. මේ මගින් උත්හාහ කරන්නේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සම්පත් ක්‍රමාණුකූලව ඉන් ඉවත් කිරීමටයි. එය සැලසුම් සහගතව කරන දෙයක් නොවිය හැකි වුවත් එයින් පෙනෙන්නේ විශ්වවිද්‍යාල සම්බන්ධයෙන් දක්වන සැලකිල්ලේ ස්වභාවයයි. අඩුම තරමින් මෙසේ කරන්නේ ජාතික චින්තන මතධාරීන් වැනි අයගේ දෘෂ්ටිවාදී ව්‍යාපෘතිය අනුවවත් නම් එය ඉවසා සිටීමට යම් පදනමක් ඇත. මෙහිදී සිදුවන්නේ නම් එවැනි දෙයක් නොවේ. මෙවැනි වටිනා නාගරික ඉඩම් සම්බන්ධව විවිධ අයට ඇති සීමින න්‍යාය පත්‍රවලට ඉඩදීමයි. මුත්තයියා නේවාසිකාගාරය සම්බන්ධව ගංගාරාම පංසලත් ග්‍රහලෝකාගාරය අවට භූමිය සම්බන්ධයෙන් සීතා අරඹෙපොළත් මැදිහත් වන්නේ ඒ ආකාරයටයි.

-නිර්මාල් රන්ජිත් දේවසිරි (fb)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

1 × 2 =