දඹුල්ල, කැප්පෙටිපොල, නුවරඑළිය, බණ්ඩාරවෙල එළවළු රු. 20 සිට රු. 40 යි

දඹුල්ල, කැප්පෙටිපොල, නුවරඑළිය, බණ්ඩාරවෙල එළවළු තොග වෙළෙඳසැල් හි රු. 20 සිට රු. 40 දක්වා වන එළවළු කිලෝවක් කොළඹ රු. 260 කටවත් ගන්න බැරි වීම රජයේ අසමත් කම පෙන්වන බව මාතලේ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීණි රෝහිණී කවිරත්න පැවසුවාය.

“කොළඹ ට රැගෙන එන එළවළු තොග ජනතාව අතර විකිණීම ආණ්ඩුව පොලීසිය යොදා වලක්වනවා.  මාතලේ, දඹුල්ලේ අදත්(10) එළවළු තොග ලක්ෂ 14 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ගොඩ ගැහිලා.  ඒ හා සමානම ප්‍රමාණයක් නුවරඑළිය, කැප්පෙටිපොල, බණ්ඩාරවෙල එළවළු තොග මධ්‍යස්ථානවල ගොඩ ගැහිලා විකුණාගන්න බැහැ. සාමාන්‍යෙයන් මෙවැනි තත්වයක් ඇතිවුණාම රජය මැදිහත්වෙලා එළවළු තොග බෙදා හැරීම සිදු කරනවා.  කොළඹ ජනතාවට කන්න නෑ.  ගේන එළවළු පළතුරු තොග වාහනවලින් බාන්න දෙන්නේ නැතිව ඊයේ ආපහු දඹුල්ලට එව්වා.  මේවා අපරාධ.

අද පාරිභෝගික අධිකාරිය ක්‍රියාත්මක නෑ. නියෝගවලින් විතරක් රටක සැපයුම් ජාල පවත්වාගෙන යන්න බෑ. වෙළෙදාම පාලනය කරන්න බෑ.  බස්නාහිරට එළවළු සැපයුම නැවතිලා දැන් දවස් 8 ක්.  සුපිරි වෙළෙඳසැල්වල විතරයි එළවළු තියෙන්නේ.  බස්නාහිර සාමාන්‍ය ජනතාව බඩගින්නේ.  මාතලේ, මහනුවර, නුවරඑළිය, බදුල්ල, පුත්තලම, රත්නපුර එළවළු තොග විකුණාගත නොහැකිව කුණු වෙලා යනවා.

උඩරට එළවළු වවන්න ගොවියෝ මේ කන්නයේ ලංකා ඉතිහාසයේ වැඩිම මිලට බීජ මිලදී ගත්තා.  පොහොර නැතිව එළවළු වගා කළා.  දැන් ඒවා විකුණාගන්න බෑ.  රටක එක පැත්තක් සාගතයක් තියෙනවා. තවත් තැනක එලවළු කුණු වෙනවා. මේක හිතක් පපුවක් නැති ආණ්ඩුවක්,” යි මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් මන්ත්‍රීවරිය සඳහන් කළාය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

4 × 1 =