මීගහකිවුල ජනතාවට බීමට ජලයවත් නෑ

මීගහකිවුල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් ග්‍රාම සේවා වසම් රැසක ජනතාව මේ දිනවල උග්‍ර ජල ගැටලුවකට මුහුණ දී ඇතැයි වාර්තාවේ. මෙම වාර්තා මීගහකිවුල ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති ලලිත් ජයවර්ධන මහතා තහවුරුකර තිබේ.

මීගහකිවුල ප්‍රදේශයේ ස්වාභාවික උල්පත් සියල්ලක්ම සිඳී යෑම මෙම තත්ත්වයට හේතු වී ඇත.

ප්‍රදේශයේ ගොවිබිම් ඇතුළු පවුල් දහස් ගණනකට පානීය ජල පහසුකම් සපයන ලොග්ගල් ඔයේ ජල මට්ටම ද මේ වන විට සීයට අසූපහකින් පමණ පහත වැටී ඇති අතර මහ කන්නයේ වගා කටයුතු පවා දැඩි අවදානම් තත්ත්වයකට පත්ව ඇතැයි ප්‍රදේශයේ ගොවි ජනතාව පවසති.

මීට අමතරව මීගහකිවුල නගරයේ පවුල් දහසකට පමණ දෛනික ජල පහසුකම් සැපයූ මීගහකිවුල ජල උල්පතද ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට සිඳී යෑමට ලක්වෙමින් පවතින අතර නගරයට මෙන්ම නගරය අවට ගම්මානවලට ජලය සැපයීම උග්‍ර ගැටලුවක් බවට පත්ව ඇත.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

six + nine =