උකස් තැබීම් ඉහල ගිහින්

මේ වසරේ (2020) පසුගිය මාස හයට වාණිජ බැංකු හා මූල්‍ය ආයතනවල ස්වර්ණාභරණ උකස් මධ්‍යස්ථාන වල රන් භාණ්ඩ උකස් තබමින් ලබාගෙන ඇති ණය මුදල් ප්‍රමාණය රුපියල් බිලියන 643ක් බව වාර්තා වේ. ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකු වාර්තා පෙන්වා දෙන ආකාරයට රන් ණය සඳහා ලබාදෙන මුදල මෑත කාලීනව සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ දැමුණු අතර වාණිජ බැංකුවල එම අගය රන් පවුමකට රුපියල් 57,000 සිට 60,000 දක්වා ඉහළ දමා ඇත. ඇතැම් පෞද්ගලික මූල්‍ය ආයතන රන් පවුමකට රුපියල් 65,000 දක්වා ලබාදී තිබේ.

මෙම ඉහල යාමට සාපේක්ෂව රන් ණය සඳහා වාර්ෂික පොලී අනුපාතය 10% දක්වා  පහත දැමීමට මහ බැංකුව කටයුතු කෙරිණි.

මහා බැංකු වාර්තා පවසන ආකාරයට  මෙරට සෑම ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් භාවිත කරන්නන්ගෙන් සිව් දෙනකුගෙන් එක අයකුම (25%) මේ වනවිට ණය ආපසු ගෙවාගත නොහැකි තත්ත්වයට පත්ව ඇත. ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් භාවිත කරන්නන්ගෙන් 41% ක්ම මේ වන විට ගෙවීම් පැහැර හැර තිබේ. 2020 දෙවැනි කාර්තුවේදී මෙලෙස ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් හරහා සිදු කර ඇති ගනුදෙනු ප්‍රමාණය රුපියල් බිලියන 38.3 කි. ඉන් රුපියල් බිලියන 15.7 ක් ආපසු ගෙවීම පැහැර හැර තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

6 + 7 =