හදිසි මැතිවරණයක් ගැන ජනාධිපති-අගමැති-විපක්ෂ නායක තීරණාත්මක සාකච්ඡා

පවතින දේශපාලන තත්ත්වය වෙනස් කර ගැනීම සඳහා හදිසි මැතිවරණයක් පැවැත්වීම පිළිබඳ ජනාධිපති, අගමැති සහ විපක්ෂ නායක අතර සාකච්ඡා ආරම්භ වී ඇතැයි වාර්තා වේ. මෙසේ හදිසි මැතිවරණයක් පවත්වන්නේනම් ඊට අගමැතිවරයා සහ විපක්ෂ නායකවරයා නිල නොවන එකගතාවයක් ලබා දී ඇති බව සඳහන්ය. එහෙත් මේ සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරුන් සහ සජිත් ප්‍රේමදාස කණ්ඩායමේ විරෝධතාවය එල්ල වී තිබේ.

කෙසේ වෙතත් හදිසියේ මහ මැතිවරණයක් පවත්වන්නේනම් ඒ සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය ලබා ගත යුතු වන අතර ආණ්ඩු පක්ෂයේ සහ විපක්ෂයේ එකගතාවයක් ඇත්නම් පහසුවෙන්ම මැතිවණයක් පැවැත්වීමට හැකියාව තිබේ. එහෙත් තවමත් නිල වශයෙන් එවැනි එකගතාවයක් ප්‍රකාශයට පත් වී නැත.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

4 + nine =