එලවළු ඉල්ලුම පහල බසීයි!

නුවරඑලිය ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ දිනකට පැවති එලවළු ඉල්ලුම කිලෝ ලක්ෂ 2 ½ සිට කිලෝ 50 000 දක්වා පහත බැස ඇතැයි වාර්තාවේ.

රට පුරා පිහිටි ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන, සුපිරි වෙළදසැල් සහ තොග වෙළදසැල් වල පැවති ඉල්ලුම පහත වැටීම මීට හේතුවී ඇත.

බස්නාහිර පලාත ඇතුළුව රට පුරා ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන සහ සුපිරි වෙළදසැල් වසා දමා ඇති නිසා එලවළු සදහා පවතින ඉල්ලුම අඩුවී ඇති බව නුවර එළිය එලවළු තොග වෙලදුන් සදහන් කර ඇත.

නුවරඑලිය ආර්ථිත මධ්‍යස්ථානයට මේ වන විට ගාල්ල , මාතර , දඹුල්ල, වැල්ලවාය , අවිස්සාවේල්ල යන ප්‍රදේශවලින් දිනපතා එලවළු රැගෙන යාමට වෙලදුන් පැමිණෙන බවත්, එසේ පැමිණෙන වෙලදුන් , ලොරි රථ , රියදුරන් සහ රිය සහයකයන් විෂබිජහරණයට ලක් කර ඇති බව ඔවුන් පවසති.

මේ නුවරඑලියේ එලවළු මිල ලෙස කැරට් කිලෝවක තොග මිල රු 120-130 , ලික්ස් රු 35 , නුවරඑලිය අල රු 170-180 , ගෝවා රු 80-90 , මාළු මිරිස් රු 220-230 , බිට්රුට් රු 60 , රාබු රු 60 , බෝංචි රු 180 – 200 , තක්කාලි රු 55-65 අලෙවි වන බවද වාර්තාවේ.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

17 − 8 =