වැස්ස ලඟයි. බදුල්ලට අවදානම්

නිරිත දිග මෝසම් වර්ෂා සමය එළඹීමත සමඟම නායයාම් අවදානම් කලාපවල සිටින ජනතාව දැඩි විමසිල්ලෙන් සිටිය යුතු බව බදුල්ල ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ ඊ එම් එල් උදයකුමාර අද (1) පැවසුවේය.

නාය යාමේ දැඩි අවදානම් කලාප 300 අධික ප්‍රමාණයක් බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය තුළින් හඳුනාගෙන තිබේ. දැනටමත් එම ස්ථානවල වර්ෂාව මැන දත්ත ලබාගෙන අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට සැළසුම් කර ඇති බව ද ඔහු පැවසීය.

නාය යාමේ අවදානම් කලාපවල සිටින අය පැය 24ක කාලයක් තුළ වර්ෂා පතනය මිලිමීටර් 75 ඉක්මවයි නම් හා වර්ෂාපතනය තවදුරටත් පවතී නම් විමසිලිමත් විමසිල්ලෙන් සිටින ලෙසත් පැය 24ක කාලය තුළ වර්ෂා පතනය මිලිමීටර් 100 ඉක්මවයි නම් හා තවදුරටත් වර්ෂාව පවතී නම් අවදානම් ප්‍රදේශ වෙතින් ඉවත්ව යාමට සූදානම් විය යුතු බවත් අධ්‍යක්ෂවරයා පවසයි. එවැනි තත්වයක් යටතේ කඩිනමින් ආරක්ෂිත ස්ථාන කරා ඉවත්ව යා යුතු බවයි ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කරන්නේ.

වර්ෂාව මැනීම සඳහා අවශ්‍ය වැසි මාපක උපකරණ අදාළ අවදානම් කළාප වල සියලු ස්ථානවලට ලබාදී ඇති බව ද බදුල්ල ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ එම් උදයකුමාර වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

14 − 1 =