සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මුදල් හොර රහසේම කපා දමලා

කොවිඞ් වසංගතය නැවතත් රට තුළ හිස ඔසවමින් තිබෙන තත්ත්වයක් තුළ රටේ සෞඛ්‍ය අංශය දෙස සියලුම දෙනාගේ අවධානය යොමු වී තිබේ. ඒප වතින වසංගත තත්ත්වය පාලනය කිරීමේ මූලික වගකීම ඔවුන් වෙත පැවරී තිබෙන නිසාය. එසේ සියල්ලන්ගේ අවධානය සෞඛ්‍ය අංශ වෙත යොමු වී තිබුණ ද ආණ්ඩුවේ අවධානයනම් ඉන් ගිලිහී ඇති බව පෙනී යන්නේ ලබන වසර සඳහා අයවැයෙන් මෙතෙක් වෙන් කර තිබුණු මුදලින් ද රුපියල් බිලියන 20ක් කපා හැර ඇති බැවිණි. ඒ අනුව 2020 වසර සඳහා රුපියල් බිලියන 178ක් වෙන් කර තිබුණ ද 2021 වසර සඳහා වෙන් කර ඇත්තේ රුපියල් බිලියන 158ක් පමණි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

3 × four =