මුස්ලිම් ජනතාවට එරෙහි ප්‍රචණ්ඩත්වය ගැන ඉස්ලාමීය රාජ්‍යයන්ගේ නියෝජිතයන්ගෙන් නිවේදනයක්

මුස්ලිම් ජනතාව ඉලක්ක කරගනිමින් සිදුවන ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා පිළිබඳව ඉස්ලාමීය රාජ්‍යයන්ගේ සංවිධානයේ රටවල්වල ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති මහකොමසාරිස් කාර්යාල සහ තානාපති කාර්යාල ඒකාබද්ධ ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර තිබේ.

එහි දැක්වෙන්නේ, මේ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා කලාපීය සහ ගෝලීය ආරක්ෂාව කෙරෙහි බලපෑම් කරනු ඇති බවටයි. එමෙන්ම පසුගිය දින කිහිපය තුළ මුස්ලිම් ජනතාව සහ ඇතැම් මුස්ලිම් සරණාගතයින්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව එල්ල වූ තර්ජන පිළිබඳව කනගාටුවට පත් වන බව ද ඔවුන් පවසති.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඈත ගම්මානයක සිදුවන ඉතා කුඩා සිදුවීමක් පවා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ දැවැන්ත සිදුවීමක් ලෙස හුවා දක්වමින් කෙරෙන ප්‍රචාරයක් මහා ප්‍රචණ්ඩකාරී තත්ත්වයක් ඇති කිරීමේ අවදානමක් ඇති කරන බව ද එම ප්‍රකාශයේ සඳහන් විය.

මෙවැනි තත්ත්වයන් ඇතිවීම වළක්වමින් නිසි පියවර ගන්නා ලෙස ඔවුන් සිය ප්‍රකාශයෙන් ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් ඉල්ලා සිටි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

five × 1 =