ඇප පිට සිටින කල්පිටිය ප්‍රා.ලේ. සංචිතයට !

කල්පිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් නන්දන සෝමතිලක වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අභ්‍යන්තර ආරක්ෂක හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශ සංචිතයට අනුයුක්ත කර ඇතැයි, පුත්තලම දිස්ත්‍රික් ලේකම් චන්ද්‍රසිරි බණ්ඩාර පවසයි.
කල්පිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ වැඩකටයුතු ආවරණය කිරීමට මෙතෙක් නිලධාරියකු පත් කර නැතැයි ද ලේකම්වරයා වැඩි දුරටත් සඳහන් කර සිටී. කල්පිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා පුත්තලම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ අපරාධ නඩුවක සැකකරුවකු වශයෙන් ඇප මත පසු වන අයෙකි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

16 − sixteen =