හැටන් නගරයෙන් මුල් වරට ආසාදිතයක්, සියලු වෙළඳසැල් වසාදමයි

කොවිඩ් ආසාදිතයකු හැටන් නගරයෙන් හමුවීමත් හේතුවෙන් හැටන් නගරයේ සියලුම වෙළඳසැල් වසා දැමීමට හැටන් දික්ඔය නගර සභාව මගින් පියවර ගෙන ඇත.

මෙලෙස හැටන් නගරයෙන් පළමුවරට ආසාදිතයෙකු හමුවීම හේතුවෙන් හැටන් දික්ඔය නගර සභාපති එස්. බාලචන්ද්‍රන් අද(25) උදෑසන පොදු වෙළඳපොළ භූමිය ද වසා දැමූ බව පවසයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

five + eight =