කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ගම් 5ක් හුදෙකලා කරයි

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයට අයත් වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ග්‍රාමසේවා වසම් 5ක් නැවත දැනුම්දෙන තුරු හුදෙකලා ගම්මාන ලෙස නම් කළ බව කොවිඩ් පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය දැනුම් දෙයි.

වලල්ලාවිට ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ගුලවිට උතුර, මගුරුමස්විල, ගුලවිට දකුණ, වෙදවත්ත, සහ මාකලාන්දාව යන ග්‍රාමසේවා වසම් එලෙස හුදෙකලා ගම්මාන ලෙස නම් කර ඇත.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

15 + 1 =