දෙමටගොඩ, මරදාන, පයාගල, බේරුවල, සහ අලුත්ගමට ඇඳිරිනීතිය

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ දෙමටගොඩ සහ මරදාන පොලිස් බල ප්‍රදේශ සඳහා නැවත දැනුම් දෙනතුරු නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය පනවා ඇති අතර කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පයාගල, බේරුවල, සහ අලුත්ගම යන ප්‍රදේශ සඳහා සඳුදා උදෑසන 5 දක්වා ද නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය පැනවූ බව යුද හමුදාපතිවරයා පවසයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

twenty − 13 =