සෞදි කාන්තාවන්ට කළු අබායා ගලවා දිග කලිසම් අදින්න අවසර

සෞදි රාජ්‍යයේ මුස්ලිම් කාන්තාවන් හිසාවරණ හා කළු අබායා වලින් සැරසී සිටීමේ අවශ්‍යතාවයක් නොමැති බව ද ඔවුන් ට පහසු දිගු කලිසමකින් සැරස සිටීමට කිසිදු බාදාවක් නොමැති බව එරට ඔටුන්න හිමි මොහොමඩ් බින් සල්මාන් විසින් පවසා සිටී.

සම්ප්‍රදායානුකූලව එරට රාජ්‍යත්වය හිමි වන මොහොමඩ් බින් සල්මාන් විසින් කාන්තා අයිතීන් ප්‍රසාරණය කර ඇති අතර මුස්ලිම් කාන්තාවන්ට රිය ධාවනය සදහා ද ඉඩ ලබා දීමට කටයුතු කර ඇත. එමෙන්ම ප්‍රසිද්ධ ක්‍රීඩා ආදියට සම්බන්ධ වීමට ද ඉඩ ප්‍රස්තාව එරට මුස්ලිම් කාන්තාවන්ට ලැබීම හොද ප්‍රවණතාවයකි.

“ මෙම නීතී රීති හරි පැහැදිලියි. ශරියා නීතියේ සදහන් වන පරිදිම කාන්තාවන් ද පිරිමින් මෙන් ගෞර්වාන්විතව හා පිළිවෙලට ඇදුම් ඇදිය යුතු යි” මොහොමඩ් බින් සල්මාන් මාධ්‍ය වෙත පැවසීය.

“ මෙහි කිසිලෙසකින්වත් කලු අබායා හා කලු හිස්වැසුම් ඇදිය ‍යුතු යැයි සදහන් කරන්නෙ ඈ. තාන් ගෞරවාන්විතව සිටීමට කෙලෙස කුමක් ඇදිය යුතු ද යන්න තීරණය කිරීමේ වගකීම කාන්තාව සතු වෙනවා” ඔහු තවදුරටත් පවසයි. මෙහෙදී ඔහු පැහැදිලි කරන්නේ කලුපාට අබායා ඇද කලු හිස්වැසුම් පැලද සිටීමට අවශ්‍යතාවක් නොමැතිබවත් විවිධාකාරයේ දිගු කලිසම් ආදිය තමන්ගේ ගරුත්වයට හානියක් නොවනාකාරයෙන් ඇදීමේ හැකියාව කාන්තාව සතු වන බවයි.

මේම ප්‍රකාශය සෞදිය තුළ කාන්තා ඇදුම් වෙනස් වීමේ සලකුණක් වශයෙන් ද ඇතැමුන් හඳුන්වයි. ශරියා නීතිය ක්‍රියාතමක කිරීම සදහා සෞදිය තුළ ලිඛිත නීති සංග්‍රහයක් නොමැති වුවද පොලීසිය හා උසාවිය මගින් කාන්තාවන්ට කලූ අබයා හැද මුහුණ හා හිස සම්පූර්ණයෙන්ම ආවරණය කරන ලෙස බලපෑම් එල්ල කිරිම දැකිය හැකිය.

නමුත් මෙතෙක් කල් රාජ්‍ය පාලනය කළ වැඩිහිටි රජවරුන්ට වෙනස් ව වයස අවුරුදු 32 ක් වූ ඔටුන්න හිමි තරුණ මොහොමඩ් බින් සල්මාන් විසින් ප්‍රතිසංස්කරණ රාශියක් කරනු ඇතැ යි ලෝකය බලාපොරොත්තුවෙ සිටී.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

twelve − five =