වෙළඳ කාලප සේවක ගැටලූ ගැන BOI සමග සාකච්ඡාවක්

කොවිඞ් 19 දෙවන රැල්ලත් සමග පීඩාවට පත්වන වෙළඳ කලාප සේවක ගැටලූ සම්බන්ධයෙන් වෙළඳ කලාප සේවකයින්ගේ ජාතික මධ්‍යස්ථානය ඊයේ සවස 5 ට ආයෝජන මණ්ඩලයේ සභාපති හා අධ්‍යක්‍ෂක ජනරාල් සමග සාකච්ඡාවක් පැවැත්විය.
කලාපයේ සේවකයින්ගේ සෞඛ්‍ය ආරක්‍ෂාව, රැකියා සුරක්‍ෂිතතාවය හා වැටුප් දීමනා නිවාඩු ගැටලූ ආදී බොහෝ කරුණු පිළිබඳව මෙහිදී එකගතාවයකට පැමිණීමට හැකි වූ බව එම මධ්‍යස්ථානයේ කැඳවුම්කරු ගාමිණී රත්නායක පැවසීය.
මෙම සාකච්ඡාව සඳහා වෙළඳ කලාප සේවකයින්ගේ ජාතික මධ්‍යස්ථානයේ කැඳවුම්කරු ගාමිණී රත්නායක, සංවිධායක පී. හෙට්ටිආරච්චි ඇතුලූ බියගම, කටුනායක වෙළඳ කලාප නියෝජිත පිරිසක් සහභාගී විය.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

15 − 8 =