මිනුවන්ගොඩ ආසාදිත පොකුරෙහි මුළු ගණන 2222 යි

මිනුවන්ගොඩ කොරෝනා පොකුරට අද(20) පස්වරු 2.30 වන විට තවත් ආසාදිතයන් 60දෙනෙකු එක් වූ අතර එම 60දෙනා ආසාදිතයන්ගේ ආශ්‍රිතයන් බවට හඳුනාගෙන තිබේ.

මේ අනුව මිනුවන්ගොඩ ආසාදිත පොකුරෙහි සමස්ත ගණන 2222කි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

six + 16 =