රිෂාඩ් බදියුදීන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට වරෙන්තු ලබා ගන්න උපදෙස්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුදීන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා අධිකරණයෙන් වරෙන්තු ලබාගන්නා ලෙස වැඩබලන පොලිස්පති සී.ඩී. වික්‍රමරත්න වෙත  නීතිපතිවරයා උපදෙස් ලබාදී තිබේ.
ඒ මහජන මුදල් අවභාවිතය සහ මැතිවරණ නීති උල්ලංගනය කරමින් පසුගිය ජනාධිපතිවරණයේදී අවැතැන් වුවන් ඡන්දය ප්‍රකාශකිරීමට ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ බස්රථ යෙදවීම යන චෝදනා සම්බන්ධයෙනි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

two + seven =